Chiropractie Brunssum Fitzgerald | Behandeling, Functional Movement Screen.

Functional Movement Screen (FMS)

Wat is FMS ?

Functional Movement Screen is een trainingsfilosofie waarbij aan de hand van een gestandaardiseerde screeningmethode de fundamentele normale bewegingspatronen worden documenteerd en afhankelijk van de screening wordt er een op maat trainingsprogramma met oefeningen samengesteld.

Hoe werkt FMS ?

De filosofie achter FMS zit hem in het feit dat teneinde de performance te verbeteren, het gehele lichaam goed moet functioneren. Functionele beperkingen en asymmetrieen brengen een verhoogd risico op blessures mee en dienen geidentificeerd te worden. Als we het lichaam zien als een keten van aaneengeschakelde elementen, dan is het logisch en aannemelijk dat een zwakke schakel de gehele keten beïnvloedt. Met FMS is het mogelijk om de zwakke schakel die mogelijkerwijze de bewegingsketen negatief beïnvloedt, op te sporen, te herstellen en terug gezond te krijgen. FMS herstelt ook uw body awareness.
FMS legt een beginscore vast met betrekking tot de probleemgebieden. Gebaseerd op deze score wordt er voor U een oefenprogramma samengesteld met geschikte veilige en correctieve oefeningen. Uw score wordt regelmatig gemeten zodat uw herstel gemonitord wordt en ook de oefeningen aangepast worden.

De voordelen van FMS

FMS focust op fundamentele bewegingspatronen.
FMS identificeert onevenwicht, beperking, of zwakte in de beweging.
FMS bepaalt een ‘functional baseline’ teneinde vooruitgang te analyseren en te documenteren.
FMS vermindert de kans op blessures tijdens sport en training.
FMS verhoogt uw lichaamsprestaties.
FMS verbetert de communicatie tussen cliënt en begeleider.
FMS verbetert klanttevredenheid en loyaliteit.

functional movement screen van patient