Chiropractie Brunssum Fitzgerald | Consultatie, diagnose en behandeling

Tijdens het behandelproces doorloopt U achtereenvolgende stappen

Consultaties


Eerste consultatie

U overloopt samen met de chiropractor het intake formulier. Vervolgens hebt U een uitgebreid gesprek over uw klachten. Daarna volgt er een lichamelijk onderzoek dat tot een diagnose en een eerste behandeling zal leiden.

Tweede consultatie

De chiropractor gaat na in hoeverre de eerste behandeling aansloeg en hoe ze door U ervaren werd. Daarop volgt een nieuwe behandeling. Een prognose wordt gemaakt en in funktie daarvan wordt er een behandelingsplan opgesteld.

Vervolgconsultaties

De chiropractor controleert telkens uw vooruitgang. Het behandelingsplan wordt continu aangepast in functie van uw vooruitgang. U krijgt tips en oefeningen mee ter genezing en voorkoming van uw kwaal.

Belangrijk

Een verwijzing door een arts kan, maar is niet verplicht, ook niet voor de terugbetaling door uw zorgverzekeraar. Als U vragen heeft, aarzel dan niet met ons kontakt op te nemen.